top of page

Genel Müşteri Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni; veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Şulemsi Reklam Güzellik Merkezi Kozmetik Tekstil Konfeksiyon Züccaciye Nak.G.İ.Ve Tic.Ltd.Şti. (“Veri Sorumlusu”) (“ Şulemsi ”) (“Merkez”)  tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ’nun 10. Maddesine uygun olarak merkezimize ait potansiyel müşterilerin ve müşterilerin Kişisel Verilerinin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla kaleme alınmıştır.

 

Sayın Müşterilerimiz,

Şulemsi tarafından işlenen kişisel verilerinizi önemsiyoruz. Verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu kapsamında öngörülen ilke ve esaslara uygun olarak işlediğimizi, güvenliği sağlanmış ortamlarda sakladığımızı ve haklarınız konusunda oldukça hassas davrandığımızı belirtmek isteriz.

 

Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında sizlere; işlediğimiz kişisel verilerinizi, bu verilerinizi hangi işleme amaçları kapsamında işlediğimizi, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğimizi, verilerinizi hangi yollarla ve hukuki sebeplerle topladığımızı ve kanun kapsamında hangi haklara sahip olduğunuzu bildirmek isteriz.

 

 • VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

 

Şulemsi Reklam Güzellik Merkezi Kozmetik Tekstil Konfeksiyon Züccaciye Nak.G.İ.Ve Tic.Ltd.Şti. VKN:8150994123 Adres: 30 Ağustos Mah. 2069/1 Sk. 14 No: 14 A Etimesgut/Ankara Kanun kapsamında “Veri Sorumlusudur”.

 

B. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLEME AMAÇLARI

 

Şulemsi Güzellik Merkezi ilgili mevzuat hükümlerince kurulmuş bir güzellik salonudur. Merkezimiz müşterilerine sunacağı hizmetin mahiyetine ve türüne göre kişilere ilişkin kişisel verileri ve kişisel sağlık verilerini işler.

 

 1. İŞLENEN VERİ KATEGORİLERİ:

 

Kimlik Verileri: Ad soyad, doğum tarihi, doğum yeri, T.C. kimlik no, cinsiyet, yaş, imza, gibi verilerdir.

 

İletişim Verileri: Adres, telefon numarası, referans kişi, e posta adresi gibi sizlerle iletişim sağlanabilecek verilerdir.

 

Finans Verileri: Verilen hizmete ilişkin fatura verileri, alacak borç bakiyesi, kredi kartı verileri gibi verilerdir.

 

Müşteri İşlem Verileri: Sosyal medya yorumları, talep ve şikâyet verileri, çağrı merkezi kayıtları, fatura verileri, randevu bilgileri, müşteri kart numaraları, verilen hizmet bilgileri gibi verilerdir.

 

Meslek Bilgileri: Meslek bilgisidir.

 

Risk Yönetimi Verileri: Hizmet risk verileridir.

 

Fiziksel Mekan Güvenliği Verileri: Kamera kayıtları ve ses kayıtlarıdır.

 

İşlem Güvenliği Verileri: Bilgisayar kullanım kayıtları, internet sitesi giriş çıkış bilgileri gibi verilerdir.

 

Görsel ve İşitsel Kayıt Verileri: Video kayıtları ve fotoğraf verileridir.

 

Hukuki İşlem Verileri: Hukuki uyuşmazlıklar halinde işlenecek dava dosya veya icra dosya verileri.

 

Pazarlama Verileri: Alışveriş geçmişi bilgileri, anket verileri, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgilerdir.

 

 1. İŞLEME AMAÇLARI:

 

 • Merkez acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

 • Müşteri bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

 • Merkez denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Müşteri randevu faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Merkez içi erişim yetkilerinin yürütülmesi,

 • Müşteri hizmet faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi,

 • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi

 • Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

 • Hizmeti satış süreçlerinin yürütülmesi,

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

 • Hizmet risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Müşteri talep / şikâyetlerin takibi

 • Merkez operasyonlarının güvenliğinin temini,

 • Elektronik ticari ileti faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • İşlem güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Reklam, kampanya ve promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Müşteri kayıt faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Müşterilere ilişkin internet erişim ve online işlem faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Müşteri hizmet yönetim yazılım sistemi faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Müşteri onam faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Merkez fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması ve otopark yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Müşteri bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Müşteri randevu faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Lojistik/Kargo faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması

 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi.

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi.

 

 

C. KİŞİSEL VERİLERİN, HANGİ YÖNTEMLERLE VE HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLANDIĞI

 • Kişisel verileriniz, Kanunda belirtilen veri işleme şartlarına uygun olarak başta İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik olmak üzere güzellik salonu olarak tabi olduğu tüm ilgili mevzuat kapsamında merkezimiz tarafından işlenir.

 • Merkezimizi randevu almak veya talep ve şikâyetlerinizi iletmek amacıyla telefon ile aramanız halinde telefon üzerinden veya internet sitemizi ziyaret etmeniz halinde kimlik, iletişim, müşteri işlem ve alacağınız hizmete ilişkin verileriniz yazılı olarak veya elektronik yollarla toplanır.

 • Merkezimizin fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması ve kanunlardan kaynaklı tüketici hakları kapsamında müşteri ve merkez güvenliğinin tesisi amacıyla kamera sistemleri vasıtası ile kamera kayıt verileriniz toplanır ve işlenir.

 • Merkezimize hizmet almak amacıyla başvurularınız halinde mevzuattan kaynaklı ilgili yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına iletilmek üzere ve merkezimizin kanuni zorunlulukları kapsamında hizmet ve müşteri kayıtların tutulabilmesi amacıyla müşteri kayıt dosyalarınız merkezimiz yazılım ve yönetim sistemi üzerine kaydedilir ve saklanır.

 • Aldığınız hizmetin türüne göre merkezimiz yükümlülükleri kapsamında oluşturulan tutanaklar, muvafakatnameler üzerinden kimlik, iletişim verileriniz fiziki/yazılı olarak toplanır ve işlenir.

 • Kimlik ve imza verileriniz merkezimizden alacağınız hizmet/işlem türüne göre onam formları üzerinden yazılı olarak toplanır ve saklanır.

 • Merkezimizden alacağınız hizmet faaliyetlerinin faturalandırılmasının yapılması amacıyla yapacağınız ödeme türüne göre finans verileriniz pos makinaları ve elektronik fatura sistemleri üzerinden toplanır ve işlenir.

 • Verileriniz bizlerle kuracağınız iletişimin türüne göre gerektirdiği hallerde güvenliği sağlanmış elektronik posta kanallarından, telefonla çağrı merkezimizi aramanız halinde telefonlar üzerinden, mobil uygulamalar ve internet sitemiz üzerinden toplanabilir.

 • Görsel ve işitsel kayıt verileriniz merkezimiz bünyesinde sizlerin açık rızası kapsamında işlemin öncesi ve sonrası sonuçlarının ortaya konulması ve merkezimize ait sosyal medya mecralarında reklam ve kampanya promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla fotoğraf makinaları, telefon ve video kaydedici cihazlar aracılığıyla toplanır ve işlenir.

 • Verileriniz, verilerinizin işlenmesinin yukarıda sayılan kanunlarca açıkça öngörülmüş olması, sizler tarafından verilerin alenileştirilmesi, aramızda kurulacak hizmet sözleşmesinin kurulması ve gerektiği gibi ifa edilebilmesi, sizlere sağlanacak hizmetin tesis edilmesi veya kullanılması için veri işlenmesinin zorunluluk olması,

D. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILDIĞI

 

 • Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması hükümleri  çerçevesinde merkezimiz tarafından aktarılır.

 

 • Fatura verileri gibi verileriniz, verilen hizmetlerinin finansmanının sağlanabilmesi ve merkezin kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla tedarikçi mali müşavirlerimize, hissedarlarımıza, iş ortaklarına ve  yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılır.

 

 • Merkezimizde yürütülen kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla sizlerden alınan elektronik ticari ileti izinleri kapsamında, iletişim verileriniz tedarikçi yazılım ve telekomünikasyon firmalarına aktarılabilir.

 

 • Merkezimizden alacağınız güzellik hizmetleri kapsamında, işlem bilgileriniz ve randevu bilgileriniz yalnızca kaydınızın açıldığı sırada aktarımına açık rıza göstermiş olduğunuz elektronik posta adresine ve iletişim numaranıza aktarılır.

 

 • Verileriniz teknik hizmet gerekliliği çerçevesinde tedarikçi gizlilik taahhüttü altında yer alan yazılım firmalarına aktarılabilir.

 

 • Verileriniz herhangi bir uyuşmazlık halinde adli ve idari kamu, kurum ve kuruluşlarına ve tedarikçi avukatlarımıza aktarılabilmektedir.

 

E. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ

 

Kişisel veri sahipleri olarak;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 6. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

F. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi” olarak sizler, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesinde yer verilen haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi bizlere bildirmek için www.sulemsi.com.tr sitemizde yer alan Başvuru Formu’nu, formda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre “Piyade Mahallesi, Ahi Mesut Bulvarı, Kürşat Caddesi 82/1-B Etimesgut/ANKARA”  adresine,  yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden info@sulemsi.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz. Merkezimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, merkez tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

AD SOYAD: Şulemsi Reklam Güzellik Merkezi Kozmetik Tekstil Konfeksiyon Züccaciye Nak.G.İ.Ve Tic.Ltd.Şti.

E-POSTA ADRESİ: iletisim@sulemsi.com.tr

İLETİŞİM NUMARASI: 444 1 088

 

 

 

 

                                                

ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ AÇIK RIZA METNİ

 

İşbu İzinli Kullanıcı Veri Tabanı Kayıt ve Elektronik Ticari İleti Onay/Açık Rıza Metnini kabul ederek Piyade Mahallesi, Ahi Mesut Bulvarı, Kürşat Caddesi 82/1-B Etimesgut/ANKARA adresinde mukim bulunan veri sorumlusu Şulemsi Reklam Güzellik Merkezi Kozmetik Tekstil Konfeksiyon Züccaciye Nak.G.İ.Ve Tic.Ltd.Şti. ile paylaşmış olduğunuz e-posta adresinize, telefon numaranıza ve diğer elektronik iletişim araçlarına ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli elektronik ticari ileti gönderilmesini, paylaştığınız bilgilerin bu amaçla kullanılmasını, saklanmasını ve aracı hizmet sağlayıcılarla paylaşılmasını ilgili mevzuattan doğan haklarınız saklı kalmak kaydıyla kabul etmiş bulunmaktasınız. 

 

İşbu açık rızanıza istinaden Şulemsi ile paylaşmış olduğunuz veriler Şulemsi’nin Kişisel Verileri Koruma Politikasında detaylı olarak açıklandığı şekilde ve tarafınıza Şirketimizle olan hukuki ilişkiniz kapsamında sunulacak olan Aydınlatma Metni ve işbu onay metninde taahhüt edilen kapsamda kullanılacaktır.

 

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca; onayın/açık rızanın geri alındığı, ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer kayıtlar gerektiğinde ilgili Bakanlığa ve hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına sunulmak üzere kayıt altına alınarak; onayın geçerliliğinin sona ermesi tarihinden itibaren, herhangi bir hukuki ihtilafın vuku bulması halleri hariç olmak üzere Merkezimiz Saklama ve İmha Politikasına uygun olarak saklanacaktır. İşbu süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Şulemsi tarafından imha edilir veya anonim hale getirilir.

 

İşbu onayınızı/açık rızanızı geri almak ve size kampanya tanıtımları veya bilgilendirme amacıyla gönderilen iletilerin artık gönderilmesini istemediğiniz size gönderilen iletilerde yer alan çıkış işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İzinli veri tabanından çıkış işleminiz Şulemsi ile imzalamış olduğunuz sözleşmeleri sona erdirmeyecek, hizmet almaya devam edersiniz.

bottom of page